Bokslut & årsredovisning

Vi upprättar bokslut enligt gällande lagar och regler. Med bokslutet som grund upprättas årsbokslut samt en inkomstdeklaration för bolaget. Finns önskemål hjälper vi även våra kunder med deras privata deklaration. Kontakten med revisorer hjälper vi till med, bokar tid för granskning, finns tillgängliga för frågor och sammanställer materialet inför granskningen.