Förmånsbeskattning av privat sjukvårdsförsäkring?

Förslag finns från regeringen att privat sjukvårdsförsäkring för företag ska förmånsbeskattas från och med januari 2018.

Regeringen förändrar skattereglerna för förmånsbolag de så kallade 3:12 reglerna. De största förändringarna är:

 • Skatten höjs till 25 % (tidigare 20 %) på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Schablonregeln (2,75 inkomstbasbelopp det vill säga gränsbeloppet enligt förenklingsregeln) lämnas orörd. Däremot finns vissa begränsningar som att används schablonregel i ett bolag av en ägare, får inte samma ägare beräkna något i ett annat bolag.
 • Justeringar finns även i de lönebaserade utrymme från dagens 50 % av de utbetalda löner inom koncern enligt nedan.
  - 15 % av delägarens andel av löner, upptill 369 000kr.
  - 30 % av delägarens andel av löner mellan 369 000 -3 690 000kr.
  - 40 % av delägarens andel löner överstigande 3 690 000kr.
  - Löneuttagningskravet blir oförändrat det vill säga:
  369 000kr lön 2017 plus 5 % av det totala löneunderlaget.

   

Nyhetsarkiv

 • Förslag på ny företagsbeskattning

  Generell begränsning av ränteavdrag samt minskad bolagsskatt från dagens 22% till 20%.

  Läs mer
 • Personalliggare

  Fler branscher är på förslag att börja gälla från juli 2018.

  Läs mer
 • Obligatorisk personalliggare för fler verksamheter?

  Skatteverket har lämnat som förslag att personalliggare ska bli obligatoriskt även i fler verksamheter från juli 2018:

  Läs mer
 • Förmånsbeskattning av privat sjukvårdsförsäkring?

  Förslag finns från regeringen att privat sjukvårdsförsäkring för företag ska förmånsbeskattas från och med januari 2018.

  Läs mer