Förslag på ny företagsbeskattning

Generell begränsning av ränteavdrag samt minskad bolagsskatt från dagens 22% till 20%.

Nya skatteregler för finansiell leasing.

Förväntas träda i kraft Juli 2018 alternativt Januari 2019.

Nyhetsarkiv

 • Förslag på ny företagsbeskattning

  Generell begränsning av ränteavdrag samt minskad bolagsskatt från dagens 22% till 20%.

  Läs mer
 • Personalliggare

  Fler branscher är på förslag att börja gälla från juli 2018.

  Läs mer
 • Obligatorisk personalliggare för fler verksamheter?

  Skatteverket har lämnat som förslag att personalliggare ska bli obligatoriskt även i fler verksamheter från juli 2018:

  Läs mer
 • Förmånsbeskattning av privat sjukvårdsförsäkring?

  Förslag finns från regeringen att privat sjukvårdsförsäkring för företag ska förmånsbeskattas från och med januari 2018.

  Läs mer
 • Anmäla huvudman

  Alla bolag ska under hösten 2017 anmäla huvudman till bolagsverket.

  Läs mer