Förslag på ny företagsbeskattning

Generell begränsning av ränteavdrag samt minskad bolagsskatt från dagens 22% till 20%.

Nya skatteregler för finansiell leasing.

Förväntas träda i kraft Juli 2018 alternativt Januari 2019.

Nyhetsarkiv

  • Anmäla huvudman

    Alla bolag ska under hösten 2017 anmäla huvudman till bolagsverket.

    Läs mer